Iulai 13: He Mau Hoʻololi Manaʻo ʻia no ke Kumukānāwai 1864

July 13, 1874: Amendments to the 1864 Constitution

On July 13, 1874, King Kalākaua approved two amendments to the 1864 Constitution. One of the major amendments related to the requirement that qualified voters possess real property valued at $150 or more. Besides the property requirement change, the amendments also included changes in punctuation (Hawaiian and English versions) and in wording (English version).

Below are copies of the Hawaiian amendments with an accompanying transcription:

Available in Session Laws, Kanawai o ka Moi, 1874.

NA KANAWAI O KE KAU AHAOLELO
1874
MOKUNA I.
HE HOOLOLI I MANAOIA

No ka Pauku 63 o ke Kumukanawai i haawi ia ma ka la 20 o Augate, M.H. 1864, e like me na Olelo o ka Pauku 80 o ia Kumukanawai.

E hoololiia, a ma keia ua hoololiia no ka Pauku 63, ma ke kapae ana i na huaolelo “a me ko na kanaka koho;” a me ke kapae ana i ka huaolelo “hoonuiia,” a e hookomo ma kona wahi i ka huaolelo “hoonuiia,” a penei i heluhelu ia ai ua Pauku la:

“Pauku 63. E hiki no ke hoololiia ma ke kanawai ke ana waiwai o ka Poeikohoia e na makaainana.”

Aponoia i keia la 13 o Iulai, M.H. 1874.

KALAKAUA R.

MOKUNA II.
HE HOOLOLI I MANAOIA

No ka Pauku 62 o ke Kumukanawai i haawi ia ma ka la 20 o Augate, M.H. 1864, e like me ka Pauku 80 o ia Kumukanawai.

E hoololiia ka Pauku 62 ma ke kapae ana i na huaolelo “a ina he waiwai paa hihia ole kona, iloko o keia Aupuni, e like me Hookahi Haneri me Kanalima Dala, a i ole ia he aina hoolimalima kona, a o ka uku hoolimalima he Iwakaluakumamalima Dala i ka makahiki, a i ole ia o kona loaa

Available in Session Laws, Kanawai o ka Moi, 1874.

makahiki, aole e emi malalo o na dala he Kanahikukumamalima i loaa no loko mai o kekahi waiwai, a o kekahi hana kupono ma ke kanawai paha,” a penei e heluhelu ia ai ka Pauku a me ka hoololi:

“Pauku 62. O kela kanaka keia kanaka malalo o ka Moi, ina ua hookaa ia kona auhau, a ina ua hiki aku oia i na makahiki he iwakalua, a ina ua noho paa ma keia Aupuni i hookahi makahiki mamua iho o ka la koho, a ua ike oia i ka heluhelu a i ke kakaulima, ina i hanauia mahope mai o ka makahiki 1840; a ina ua hookomo oia i kona inoa ma ka papa inoa o ka poe koho o kona apana e like me ke kanawai, e hiki no iaia ke koho i kekahi kanaka, a mau kanaka paha o ka poe i koho ia no ia apana; aka hoi, aole e hiki i kekahi kanaka pupule a hupo paha ke koho, aole hoi i kekahi kanaka i hihia i ke karaima nui ma ka hookolokolo ana ma keia Aupuni, ke ole i kala e ia kona hewa e ka Moi, a ke ole hoi i loaa iaia na pono a pau o ke kanaka kupa ma ia kala ana.”

Aponoia i keia la 13 o Iulai, M.H. 1874.

KALAKAUA R.