Iune 14: No ke Kau ʻia ke Kumukānāwai no ko Hawaiʻi Pae ʻĀina

June 14, 1852: Promulgation of Hawaiʻi’s Constitution

The 1852 Constitution entitled, Kumukanawai i Haawiia e ka Moi Kamehameha III., ke Aliʻi o ko Hawaii Pae Aina, me ke Kuka Pu a me ka Ae Pu o na ʻLii a me ka Poeikohoia e na Makaainana i Akoakoa iloko o ka Ahaolelo Kau Kanawai, i ka La 14 o Iune, 1852, was enacted as the result of an extensive process involving the people, nobles, and Mōʻī.

Available in Constitutions collection, Kumukanawai i Haawiia e Ka Moi, 1852.