Iune 7: No ke Kau ʻia ke Kumukānāwai no ko Hawaiʻi Pae ʻĀina

June 7, 1839: Promulgation of Hawaiʻi’s Constitution

The first Constitution, established by Kauikeaouli on June 7, 1839, proclaimed the rights of the people and ensured equal protection for both the people and the chiefs.

Available in Constitutions collection, Ke Kumu Kanawai a me Ke Kanawai Hooponopono Waiwai, 1840.

Ua kauia keia kanawai i ka makahiki o ka Haku hookahi tausani ewalu hanere me kanakolukumamaiwa i ka malama o Iune i ka la ehiku.

KAMEHAMEHA III.