Mei 13: E Hoʻololi Ana i ke Kumukānāwai 1864

May 13, 1868: Amendment to the 1864 Constitution

This 1868 amendment increased the maximum allowable pay from $150 to $250 for Representatives, the elected members of the legislature.

Available in Session Laws, Kanawai o ka Moi, 1868.

HE KANAWAI

E HOOLOLI ANA I KE KUMUKANAWAI I HAAWIIA E KE ALII KA MOI KAMEHAMEHA V., MA KA LA 20 O AUGATE, 1864, A UA HOOPUKAIA KEIA HOOLOLI E LIKE ME KA MEA I OLELOIA MA KA PAUKU 80 O KE
KUMUKANAWAI.

E hooholoia e ka Moi a me ka Hale Ahaolelo o ko Hawaii Pae Aina, i akoakoa iloko o ka Ahaolelo Kaukanawai o ke Aupuni:

E hoololiia, a ma keia ua hoololiia no ka Pauku 56, ma ke kapae ana i na huaolelo “hookahi haneri me kanalima,” a ma ka hookomo ana ma ia hakahaka i na huaolelo “elua haneri me kanalima,” a e heluheluia ua pauku la i hoololiia penei:

“E ukuia ka Poeikohoia e na Makaainana, no ka lakou hana e like me ka mea i oleloia ma ke kanawai, noloko ae o ka Waihona Dala Aupuni, aole no nae e hoonuiia keia uku i ka makahiki i hooholoia’i ka olelo e hoonui i ka uku; aole hoi
e kaulia kekahi kanawai e hoomahuahua ana i ka uku o ka Poeikohoia mamua o na dala Elua Haneri me Kanalima no kela me keia halawai ana o ka Ahaolelo.”

Aponoia i keia la 13 o Mei, M.H., 1868.

KAMEHAMEHA R.