Perform in English and Hoike in Hawaiian Language. Sit in English and Noho in Hawaiian Language. Release in English and Hookuu in Hawaiian Language. Dance in English and Haa in Hawaiian Language. Hide in English and Pee in Hawaiian Language. Memorize in English and Hoopaanaau in Hawaiian Language. Touch in English and Hoopa in Hawaiian Language. Sing in English and Mele in Hawaiian Language. Appear in English and Oili in Hawaiian Language. Dive in English and Luu in Hawaiian Language. Crawl in English and Kolo in Hawaiian Language. Dance in English and Hula in Hawaiian Language. Balance in English and Kaulike in Hawaiian Language. Bellow in English and Kuo in Hawaiian Language. Breathe in English and Hanu in Hawaiian Language. Extend in English and Hoonui in Hawaiian Language. Embrace in English and Puliki in Hawaiian Language. Flinch in English and Kuemi in Hawaiian Language. Sit in English and Noho in Hawaiian Language. Release in English and Hookuu in Hawaiian Language. Dance in English and Haa in Hawaiian Language.
Hide in English and Pee in Hawaiian Language. Memorize in English and Hoopaanaau in Hawaiian Language. Touch in English and Hoopa in Hawaiian Language. Sing in English and Mele in Hawaiian Language. Appear in English and Oili in Hawaiian Language. Dive in English and Luu in Hawaiian Language. Crawl in English and Kolo in Hawaiian Language. Dance in English and Hula in Hawaiian Language. Balance in English and Kaulike in Hawaiian Language. Bellow in English and Kuo in Hawaiian Language. Breathe in English and Hanu in Hawaiian Language. Extend in English and Hoonui in Hawaiian Language. Embrace in English and Puliki in Hawaiian Language. Flinch in English and Kuemi in Hawaiian Language.

ʻAha Hana Keaka: Hawaiian Theatre Symposium 2016 OCT 13

Thursday, Oct. 13th, 2016
9AM – 5PM*
*5:30PM 20-Year Celebration for Ka Hālau Hanakeaka
Location: UHM Kennedy Theatre
Free and open to the public.

Celebrating Hawaiian Theatre- Past, Present, and Future

Join us for a symposium featuring Hawaiian performing artists from across the state and community leaders from the educational field. Presentations and panel discussions will focus on the history and values of Hana Keaka (Hawaiian Theatre) including its use in classroom settings. Following the symposium, Ka Hālau Hanakeaka will showcase a retrospective of the last 20 years of Hawaiian theatre in Hawai‘i.

Event to be conducted primarily in Hawaiian. Translators may be available for English speakers.

 

‘AHA HANA KEAKA 2016 (English Below)

Papa Manawa

9:00    Wehena

Pule a me nā ha‘i ‘ōlelo wehena

9:30    Mana‘o Hō‘ulu‘ulu

Ka mo‘olelo o ka hana keaka Hawai‘i

Ka Papahana MFA Hana Keaka

10:00 Panela Mua: No ka Waiwai o ka Hana Keaka

Dr. Kaliko Baker (luna ho‘omalu), Pou Hana, Halele‘a Arts    Foundation

Dr. Keawe Lopes, Pou Hana, Ka Waihona a ke Aloha: The Mele  Institute

Dr. Ipo Wong, Director, Kawaihuelani Center for Hawaiian  Language

Dr. Kalehua Krug, Hawai‘i Department of Eduation, Papahana  Kaiapuni

Po‘o Kula Mālia ‘Alohilani Kuala Rodgers, Kawaikini LPCS

11:00 Hō‘ike Pōkole

Na nā Kula ‘Ōlelo Hawai‘i

Keaka: Hawaiian Language Theatre Festival

He Wikiō no nā Hana Keaka 1995-2015

11:30 ‘Aina Awakea

12:30 Panela #2: No ka Hana Keaka ‘ana, na ka Po‘e Hana Keaka

Ms. Ke‘alohi Reppun (luna ho‘omalu), Punahou School

Ms. Kameha‘ililani Waiau, Ka Hālau Hanakeaka

Ms. Kahipuanani Brooks-Richards, Native Nations Education  Foundation

Mr. Blake Brutus LaBenz, Office of Hawaiian Affairs

Mr. Kāwika McGuire, Kapi‘olani Community College

Mr. Ioane Goodhue, Ka Hālau Hanakeaka

Ms. Kauluponookaleilehua Lu‘uwai, University of Hawai‘i at Mānoa

Mr. Ikaika Gante, University of Hawai‘i at Mānoa

1:30    Kūkākūkā: No Kēia Mua Aku

2:45    Panela #3: No ka Hana Keaka ma ka Lumi Papa

Ms. Noheahiwahiwa Stibbard, (luna ho‘omalu) University of Hawai‘i at  Mānoa

Kumu Jonah Keoni Chang-Purdy, Ke Kula Kaiapuni ‘o Ānuenue

Hope Kahu Kameha‘ililani Waiau, Ke Kula ‘o Samuel Mānaiakalani  Kamakau

Dr. Ku‘ualoha Ho‘omanawanui, University of Hawai‘i at Mānoa

Kumu Ha‘amauliola Aiona, Ke Kula ‘o Nāwahīokalani‘ōpu‘u

3:45    Hō‘ike: He Mau Mele Mai nā Hana Keaka 1995-2015

5:00    Pani ‘ia ka ‘Aha

   Naue aku i ka Upper Lobby

 

5:30    Pā‘ina Piha Makahiki he 20 i Ka Hālau Hanakeaka

7:00    Auditions no Nā Kau a Hi‘iaka (He hana keaka hou na Kau‘i Kaina, ka haumāna         hana keaka Hawai‘i mua loa ma ka papahana MFA hana keaka.)

 

HAWAIIAN THEATRE SYMPOSIUM 2016

Schedule

9:00 Opening

Invocation and Opening Remarks

9:30 Surveying the Landscape of Hana Keaka

The History of Hawaiian Theatre

The Hawaiian Theatre MFA Program

10:00 First Panel: The Value of Hawaiian Theatre

Dr. Kaliko Baker (moderator), President, Halele‘a Arts Foundation

Dr. Keawe Lopes, Director, Ka Waihona a ke Aloha: The Mele  Institute

Dr. Ipo Wong, Director, Kawaihuelani Center for Hawaiian  Language

Dr. Kalehua Krug, Hawai‘i Department of Eduation, Papahana  Kaiapuni

Principal Mālia ‘Alohilani Kuala Rodgers, Kawaikini LPCS

11:00 Performances and Video

Students from Ke Kula Kaiapuni ‘o Ānuenue

Keaka: Hawaiian Language Theatre Festival

Montage of Hana Keaka 1995-2015

11:30 Lunch

 

12:30 Panel #2: The Art of Hana Keaka, Hawaiian Performing Artists

Ms. Ke‘alohi Reppun (moderator), Punahou School

Ms. Kameha‘ililani Waiau, Ka Hālau Hanakeaka

Ms. Kahipuanani Brooks-Richards, Native Nations Education  Foundation

Mr. Blake Brutus LaBenz, Office of Hawaiian Affairs

Mr. Kāwika McGuire, Kapi‘olani Community College

Mr. Ioane Goodhue, Ka Hālau Hanakeaka

Ms. Kauluponookaleilehua Lu‘uwai, University of Hawai‘i at Mānoa

Mr. Ikaika Gante, University of Hawai‘i at Mānoa

1:30 Community Discussion: The Future of Hana Keaka

2:45 Panel #3: The Use of Hana Keaka in the Classroom

Kumu Noheahiwahiwa Stibbard, (moderator) University of Hawai‘i at  Mānoa

Kumu Jonah Keoni Chang-Purdy, Ke Kula Kaiapuni ‘o Ānuenue

Vice Principal Kameha‘ililani Waiau, Ke Kula ‘o Samuel  Mānaiakalani Kamakau

Dr. Ku‘ualoha Ho‘omanawanui, University of Hawai‘i at Mānoa

Kumu Ha‘amauliola Aiona, Ke Kula ‘o Nāwahīokalani‘ōpu‘u

3:45 Performace: A Walk Down Memory Lane Through Mele

5:00 Closing Remarks

   Relocate to the Upper Lobby

 

5:30 20-Year Celebration for Ka Hālau Hanakeaka

7:00 Auditions for Nā Kau a Hi‘iaka (A new hana keaka written and directed by Kau‘i Kaina, this will be the first thesis production for the new MFA in Hawaiian Theatre.)

 

Celebrating Hawaiian Theatre (UH News) 10/6/16

 

Back to News

Dept. of Theatre + Dance
1770 East-West Rd Honolulu HI 96822
Main Office: (808) 956-7677
Box Office: (808) 956-7655