Faculty Publications

Asesino Kadagiti Balikas
Aurelio Agcaoili

Zona Zero
Aurelio Agcaoili

Kallautang
Aurelio Agcaoili

Rekuerdo
Aurelio Agcaoili

Dangadang
Aurelio Agcaoili

Aro ken Sirmata
Aurelio Agcaoili

Ayat iti Panawen ti Alimuteng
Aurelio Agcaoili

Alimpatok iti Panawen ti Ariangga Dandaniw
Aurelio Agcaoili

Balabala ti Filosopia nga Ilokano
Aurelio Agcaoili

Barikada Iti Ariwanas
Aurelio Agcaoili

Desaperecidos ken Dadduma Pay a Sarita
Aurelio Agcaoili

Disidente a Balikas ken Dadduma Pay a Daniw
Aurelio Agcaoili

Epistolario ti Exilo
Aurelio Agcaoili

Kontemporaneo a Diksionario nga Ingles-Ilokano Ilokano-Ingles
Aurelio Agcaoili

Nakem
Aurelio Agcaoili

Pagsasao
Aurelio Agcaoili

Signos
Aurelio Agcaoili

Trilogia
Aurelio Agcaoili

Sukimat
Aurelio Agcaoili

Umayka Manen
Aurelio Agcaoili

Sapsapo
Aurelio Agcaoili

Panagtaripato
Aurelio Agcaoili

Saritaan ken Sukisok
Aurelio Agcaoili

Nakem Amianan
Aurelio Agcaoili

Parabur
Aurelio Agcaoili

Daradara Dagiti Balikas
Aurelio Agcaoili

Kontemporaneo a Diksionario nga Ilokano-Ingles
Aurelio Agcaoili

Rekuerdo iti Amin a Panawen
Aurelio Agcaoili

Salaysay
Aurelio Agcaoili

Essays on Ilokano and Amianan Life
Aurelio Agcaoili

Kontemporaneo a Diksionario nga Ilokano-Ingles Ingles-Ilokano Edision a Pang-estudiante
Aurelio Agcaoili

Pinaababa a Kontemporaneo a Diksionario nga Ilokano-Ingles
Aurelio Agcaoili

Woven Strands of Roses
Aurelio Agcaoili

Naabel a Linabag ti Rosas
Aurelio Agcaoili

Let's Speak Ilokano
Precy Espiritu

Intermediate Ilokano
Precy Espiritu