skip to Main Content

Ka Hana Keaka ʻo Lāʻieikawai

Hawaiian Mo‘olelo on Stage
Adpated for the stage and directed by UHM Theatre Professor Tammy Haili‘ōpua Baker

The inaugural production in the University of Hawai‘i at Mānoa’s new Hawaiian Theatre program. This stage adaptation of the traditional Hawaiian mo‘olelo (story) of Lā‘ieikawai will feature hula, oli (chant), mele (song) and will be performed entirely in Hawaiian. Co-sponsored by the UHM Hawai‘inuiākea School of Hawaiian Knowledge and the Kawaihuelani Center for Hawaiian Language.

Aloha mai e nā hoa makamaka o ka ‘ōlelo Hawai‘i. Eia nō ke ho‘olaha aku nei ka hale hana keaka ‘o Kennedy i kēia hana keaka Hawai‘i mua loa o nei kahua a me ka ho‘omōhala ‘ana a‘e o ka polokolamu hana keaka Hawai‘i o ke ke‘ena Theatre & Dance. He mo‘olelo hana keaka no Lā‘ieikawai, ka hiwahiwa o Paliuli, ka wahine o ka li‘ulā. E like nō me ka hana a Ka Hālau Hanakeaka, e lawelawe ‘ia ana ka hana keaka ‘o Lā‘ieikawai ma ka ‘ōlelo Hawai‘i. E naue pū mai a e luana like pū mai i ke ka‘ao ‘ana o kēia mo‘olelo kaulana o ka wā kahiko.

Tickets and Showtimes
February 20, 21, 27, 28 at 8pm
February 22 and March 1 at 2pm

$25 Regular
$22 Seniors, Military, UH Faculty/Staff
$20 UHAA Members
$15 Students
$8 UH Mānoa Students with valid ID

Advance Supersaver Prices: $16
Available until September 5

Special Throwback Ticket Prices on February 21
$15 Regular
$10 Seniors, Military, UH Faculty/Staff, UHAA Members, Students
$5 UH Mānoa Students with valid ID
Special Events
Opening Night Post-show Party: February 20
Free Pre-show Chats: February 21 and 28 at 7pm

Back To Top