Hawaiian Language Majors

Welina aloha e nā haumāna o Kawaihuelani,

He leo heahea kēia iā ʻoukou, nā hoaaloha a me nā makamaka o ka hālau ʻōlelo Hawaiʻi.  Piha wale ka houpo i ka hauʻoli a me ka mahalo i kou ʻauamo ʻana i ia kuleana nui ʻo ka mālama ʻana i ka leo ʻōiwi a nā kūpuna. E hoʻomanaʻo nō kākou, i loko nō o ka ʻaʻapo ʻana i ka ʻōlelo, he mea nui ka ʻauamo ʻana i ka hoʻoili ʻana aku i ka ʻōlelo.

Aia ma Kawaihuelani he mau alanui e hele hoʻāʻo ka haumāna i kona ʻono ʻo haku mele ʻoe, ʻo ka hana keaka ʻoe, ka moʻolelo paha ʻoe. I kēia lā ua mōhala nani ka ʻōlelo ma ka hale, ma ke kula, ma ke kaiaulu, a puni ka honua. ʻO ka hoʻomau ʻana i ka ʻōlelo ma waho aku o ke kula ua like hoʻi me ka ʻōlelo noʻeau, e lawe i ke aʻo a mālama.

Palena ʻole nā ʻano hana e komo ai ka haumāna ʻōlelo Hawaiʻi. I kēia lā pōmaikaʻi kākou i kēia ao e holo nei no ka nui o nā kumu waiwai e waiho ana ma nā waihona ʻike. Aia nō nā waihona ʻike e laʻa me ka hale waihona, a i ʻole nā kānaka e mālama ana i ka ʻōlelo ma o ka mālama ʻana i nā loina Hawaiʻi. Ola nō ka ʻōlelo Hawaiʻi!

Ke aloha,

 

Kapāʻanaokalāokeola Oliveira, PhD
Ke Poʻo o Kawaihuelani
Director
Kawaihuelani Center for Hawaiian Language