Faculty Publications

Asesino Kadagiti Balikas
Aurelio Agcaoili

Zona Zero
Aurelio Agcaoili

Kallautang
Aurelio Agcaoili

Rekuerdo
Aurelio Agcaoili

Dangadang
Aurelio Agcaoili

Aro ken Sirmata
Aurelio Agcaoili

Ayat iti Panawen ti Alimuteng
Aurelio Agcaoili

Alimpatok iti Panawen ti Ariangga Dandaniw
Aurelio Agcaoili

Balabala ti Filosopia nga Ilokano
Aurelio Agcaoili

Barikada Iti Ariwanas
Aurelio Agcaoili

Desaperecidos ken Dadduma Pay a Sarita
Aurelio Agcaoili

Disidente a Balikas ken Dadduma Pay a Daniw
Aurelio Agcaoili

Epistolario ti Exilo
Aurelio Agcaoili

Kontemporaneo a Diksionario nga Ingles-Ilokano Ilokano-Ingles
Aurelio Agcaoili

Nakem
Aurelio Agcaoili

Pagsasao
Aurelio Agcaoili

Signos
Aurelio Agcaoili

Trilogia
Aurelio Agcaoili

Let's Speak Ilokano
Precy Espiritu

Intermediate Ilokano
Precy Espiritu