skip to Main Content

Ka Hālau ʻŌlelo Hawaiʻi ʻo Kawaihuelani
2540 Maile Way, Spalding 253
Honolulu, HI 96822

Kelepona: 808.956.4321
Kelepaʻi: 808.956.4599
Leka Uila: olelouhm@hawaii.edu

Palapala ʻāina Google no Spalding Hall

Back To Top