University of Hawai‘i
at Mānoa

Ka Papa Lo‘i O Kānewai

2645 Dole Street Honolulu, HI 96822 Fax (808) 973-0988

Office

KAMA 110

Contact

Email

imaioho@hawaii.edu

Phone

(808)-956-0546

IAN NĀHULU MAIOHO

Lo'i Assistant—Curriculum Specialist

Ka Papa Lo‘i O Kānewai

About

Nāhulu Maioho is a Curriculum Specialist at Ka Papa Lo’i O Kānewai.