Publications

The following is a list of publications by faculty of Kawaihuelani Center For Hawaiian Language:

Keao NeSmith

•  Aloha Niʻihau Oral Histories, Kimo Armitage and Keao NeSmith (2007)

 

Puakea Nogelmeier

•  I Ulu I Ke Kumu The Hawaiʻinuiākea Monograph (2011)  (m’ōh)

•  Mai Paʻa I Ka Leo: Historical Voices in Hawaiian Primary Materials, Looking Forward and Listening Back (2010)

•  A Keiki’s First Word Book (2008)

•  He Mele Aloha: A Hawaiian Songbook, Carol Wilcox, Kimo Hussey, Vicky Hollinger and Puakea Nogelmeier (2008)

•  The Epic Tale of Hiʻiakaikapoliopele, Hoʻoulumāhiehie & Puakea Nogelmeier (2008)

•  Ka Moʻolelo O Hiʻiakaikapoliopele, Hoʻoulumāhiehie & Puakea Nogelmeier (2008) (ʻōh)

•  Ka ʻOihana Lawaiʻa: Hawaiian Fishing Traditions, A. David Kahaulelio, Puakea Nogelmeier and Daniel Kahaulelio (2005)

•  Ka Buke Mele o Nā Himeni Hawaiʻi The Lyric Book of Hawaiian Choral Songs, Ed. C. Holstein and Puakea Nogelmeier (2003) (ʻōh)

•  Book of Medical Practices and Hawaiian Prescriptions, Thomas Spencer and Puakea Nogelmeier (2003)

•  Keaomelemele: He Moʻolelo Kaʻao No Keaomelemele/The Legend of Keaomelemele, Moses Manu, Puakea Nogelmeier and Mary Kawena Pukui (2002)

•  He Lei No Emalani: Chants for Queen Emma Kaleleonalani, Emma and Puakea Nogelmeier (2001)

•  Pulu: Historical Aspects of a Hawaiian Forestry Industry (1986)

 

Sam L. Noʻeau Warner

•  Ka Lau Ulu storybook series (ʻōh)

-  ʻAi ʻIa Ke Kini E Ke Kao!

-  He Aha Ka Inoa O Kēia Iʻa?

-  He Aha Ka Inoa O Kēia Manu?

-  I Nehinei, Aia Ka Moa Kāne Ma Kahi O . . .

-  Kohu Aha Ke Aka?

-  Kohu Manu Paha

-  Ma Hea Kāua E Hele Ai?

-  Mai Holo O ʻEha!

-  Manu Palupalu, K.Laiana Wong

-  No Ka Holoholona Hea Kēia Huelo?

-  No Ka Iʻa Hea Kēia Kualā?

-  No Ka Manu Hea Kēia Nuku?

-  No Ka Mea Hea Kēia Mau ʻĒheu?

-  No Ka Mea Hea Kēia Poʻe Māiʻuʻu?

-  ʻO Hope Kēia O Ka ʻĪlio

-  ʻOiai Au E Hiamoe Ana

-  ʻOiai ʻOe I Ke Kula . . .

-  ʻO Ka Mea ʻĀpiki

-  ʻO Ka Mea Hea Ka Mea Nona Ke Kualā?

-  ʻOkoʻa Ka Palaoa, ʻOkoʻa Ke Koholā

-  ʻO Mua Kēia O Ka ʻĪlio

-  Pakalaki

-  Peʻepeʻe Akua

-  Puhitole ʻO Ia Ala, Kūʻonoʻono ʻO Ia Nei

-  Pupuka ʻO Hope O Ka Pīkake!

-  Ua Ili Ke Aka O Ka ʻElepani

-  Ua Kau Koʻu Weli

-  Ua Lele Ka Lupe I Luna

-  Ua Nele Mākou I Ka Hale ʻOle

-  Ua Pā Mai Ka Makani Pāhili

-  I Hewa Ka Haumāna I Ke Kumu

‘Ike no i ka lā o ka ‘ike; mana no i ka lā o ka mana.

Know in the day of knowing; mana in the day of mana.

Knowledge and mana—each has its day. Another day may bring greater knowledge and greater mana than today.