Ka Mākia o Kawaihuelani

I Pono Nā Mamo a Hāloa

Ma kēia wahi ‘ōlelo mākia o ka Hālau ‘Ōlelo Hawai‘i o ke kula nui o Hawai‘i ma Mānoa, ho‘ākāka ‘ia ke kumu a ‘o ke kahua ho‘i o kā mākou mau hana e hana nei. Eia nō mākou ke ‘imi nei i ke alahele e mālama ai i nā mamo a Hāloa—‘o ka ‘āina, ‘o ke kanaka, ‘o ka mo‘olelo, a pēlā pū ka ‘ōlelo. He mea nui nō kēia mau mamo no kākou pākahi a pau loa ma Hawai‘i nei, a ma o ka ho‘ōla ‘ana, ka ho‘ona‘auao ‘ana, a me ka ho‘omau ‘ana e ola mau ai ka ‘ōlelo Hawai‘i.

Kūlia i kanu‘u, i ka paepae kapu o Līloa.

Strive to reach the summit, to the sacred platform of Līloa.

Strive to do your best.