Ka Hālau ʻŌlelo Hawaiʻi ʻo Kawaihuelani

I Pono Nā Mamo A Hāloa

Ma ka ʻōlelo mākia o Kawaihuelani- I Pono Nā Mamo a Hāloa, ho‘ākāka ‘ia ke kumu a ‘o ke kahua ho‘i o kā mākou mau hana e hana nei. Eia nō mākou ke ‘imi nei i ke alahele e mālama ai i nā mamo a Hāloa—‘o ka ‘āina, ‘o ke kanaka, ‘o ka mo‘olelo, a me ka ‘ōlelo. He mea nui ka mālama ʻana i nā mea a pau no ka pono o kākou a pau ma Hawai‘i nei, a ma o ka ho‘ōla ‘ana, ka ho‘ona‘auao ‘ana, a me ka ho‘omau ‘ana i ia mau hana e ola mau ai ka ‘ōlelo Hawai‘i.

Ku i ka māna.

Like the one from whom he received what he learned.

Māna is food masticated by an elder and conveyed to the mouth of a small child. The pupil receives knowledge from the mouth of his teacher.