skip to Main Content

Eia Ka Papa Loʻi ʻo Kānewai i ke aloha ē. Mahalo no ke kipa ʻana, e ʻimi noiʻi i ka wai a Kāne.  This video is but a glimpse of Ka Papa Loʻi ʻo Kānewai today.

Back To Top