Lā Mele 2013


Event Details

  • Date:
  • Categories:

Lā Mele 2013: ho‘oheno ka puana i lohe ‘ia
Friday, December 6, 2013
University of Hawai‘i at Mānoa
Kamakakūokalani Hālau o Haumea (8:30-1:00pm)
Hemeneway Hall Manoa Gardens (4:30-9:00pm)
Flier here.