Ka Wā Ma Mua, Ka Wā Ma Hope


Event Details

  • Date:
  • Categories:

Ka Wā Ma Mua, Ka Wā Ma Hope
Using the Past to Inform the Present and Future
Tuesday, October 18 at 4:00 PM
University of Hawai‘i at Mānoa • Hamilton Library

Hawaiian and Pacific Collections, Room 501

 

He ke‘ena noi‘i laulima ke Ke‘ena Noi‘i a Unuhi ‘Ōlelo (IHLRT) i ho‘okumu ‘ia i ala komo no nā ‘oihana like ‘ole i ka waihona ‘ike Hawai‘i ma loko o nā nūpepa ‘ōlelo Hawai‘i, 1834-1948. ‘O ka hana nui o IHLRT ka noi‘i ‘ana i ka waihona ‘ike Hawai‘i o ke au i hala a me ke a‘o ‘ana i nā haumāna o kēiā wā i ka ho‘ohana ‘ana i ia waihona.

E ho‘olauna ana kēia hō‘ike i nā papahana a ka IHLRT e hana nei me nā papahana e hiki mai ana; e hō‘ike‘ike ana nā haumāna laeo‘o o ka IHLRT i kā lākou mau papahana noi‘i, a e kama‘ilio ana kākou e pili ana i nā ‘ano e pono ai ka ‘ike kupuna i ke au e holo nei.

The Institute of Hawaiian Language Research and Translation (IHLRT) is a collaborative research unit providing access to Hawaiian language resources, and learning experience and training to a new generation of translators.

This presentation will highlight some of IHLRT’s current projects, introduce its graduate research students, look at upcoming projects, and discuss how these collaborations are reconnecting students, faculty and staff to historical Hawaiian perspectives.

Speakers will include Puakea Nogelmeier, Kilika Bennett, Paige Okamura, and Kamealoha Forrest.

Contact: Dore Minatodani, 956-2852, dorem@hawaii.edu

 

Ka Wā Ma Mua, Ka Wā Ma Hope