Ka Papa Loʻi ʻO Kānewai Mālama Hāloa Kalo Festival

FREE Admission
Honoring the ʻohana Lauloa

Malama Haloa 2014 Flyer