skip to Main Content

E Hoʻomaikaʻi Nui E Kumu Kawehi!

He wahi leo wale nō kēia e hoʻomaikaʻi ana i kahi o kā kākou momi o Kawaihuelani, ʻo ia nō ʻo Kumu Kawehi Lucas i kāna hoʻokō ʻana i nā kuleana āpau loa o ke kekele laeʻula o ke koleke hoʻonaʻauao!

Congratulations to Kumu Kawehi Lucas of Kawaihuelani who earned her Ed.D. from the College of Education on Saturday July 19th. Her doctoral thesis is titled “The Experience of Hawaiian Immersion School Students in Making the Transition to University Hawaiian Language Classes”.

Back To Top